AGRARI
Assegurances que cobreixen Produccions i/o Explotacions Agrāries contra els danys causats per riscos, com és ara Gelada, Calamarsa, Incendi, Inundaciķ, Riscos Extraordinaris de Pluja Torrencial i/o Persistent, Vent Huracanat, entre d'altres.

ASSEGURANĮA AGRĀRIA COMBINADA. AGROSEGURO
Treballem totes les línies d'assegurances Agrāries incloses en els "Plans Anuals d'Asseguranįa Agrāria Combinada" (AGROSEGURO).

ASSEGURANCES COMPLEMENTĀRIES A AGROSEGURO
Desenvolupem programes específics d'assegurances que complementen als riscos coberts per AGROSEGURO per a ajustar-nos als preus reals de mercat.

ASSEGURANCES A MIDA
Desenvolupem programes específics d'assegurances, segons les necessitats dels nostres clientes, tant d'equipaments i instalˇlacions com de produccions diverses.