A BLAT treballem amb les principals Companyies Asseguradores especialitzades en els sectors Agropecuari, Forestal i Aqüícola, principalment amb la "Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados" (AGROSEGURO), amb diverses Entitats d'Assegurances privades nacionals i internacionals, així com amb el Mercat de Londres en Lliure Prestació de Serveis (L.P.S).