Avís Legal

Cumpliment de la LSSI
En cumplimient de l'artícle 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. informa:

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. és una Corredoria d'assegurances i Reassegurances, amb domicili social a l'Avinguda Cerdanyola 79-81 1º OF11, Sant Cugat del Vallés, amb e-mail blat@blatseguros.com, amb el domini www.blatseguros.com. L'empresa està inscrita amb el NIF B58064056 del Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 6734, Libro 6014, Sección 2, Folio 90, hoja 80167.

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. és una marca comercial registrada en el Botlletí Oficial de la Propietat Industrial (B.O.P.I) de Barcelona amb el numero 282.779(4), clase 36.

BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L., està inscrita en el Registre de la D.G.S. y F.P. amb les claus J-378 (Corredors d'Assegurances) RJ-0012 (Corredors de Reassegurances), té concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i constituida garantia segons el que està establert a la Llei de Mediació 26/2006 .

Té a disposició dels seus clients el Departament d'Atenció al Client: atclient@segurforum.org.

Política de privacitat
El tractament de les dades personals i la tramesa de comunicacions por mitjans electrònics estan ajustats a la normativa segons el que està establert en la Llei Orgànica 15/1999,de13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal ( B.O.E 14/12/1999) i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. 12/07/2002). BLAT, CORREDORIA D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.L. ha instal-lat les mesures de seguretat necessaries en la web per poder garantir la seguretat dels seus continguts i les dades personals amagatzemades en els seus sistemes d'informació.