FORESTAL
Assegurances que cobreixen Produccions i/o Explotacions Forestals contra danys causats per riscos, com és ara Incendi, Llamp, Explosió, Caiguda d'Aeronaus, entre d'altres.

ASSEGURANÇA D'INCENDI PER A EXPLOTACIONS FORESTALS DE CATALUNYA
Es cobreixen riscos d'Incendi, Llamp, Explosió, Caiguda d'Aeronaus i Riscos Extraordinaris coberts pel "Consorci de Compensació d'Assegurances", per a Explotacions Forestals de Catalunya que disposin d'un P.T.G.M.F.

ASSEGURANÇA D'INCENDI I ALTRES RISCOS PER A PLANTACIONS DE FUSTA NOBLE
Cobreixen riscos d'Incendi, Llamp, Explosió, Caiguda d'Aeronaus, i altres riscos, com és ara la Inundació, per a Plantacions de Fusta Noble.

ASSEGURANÇA D'INCENDI I ALTRES RISCOS PER A PLANTACIONS D'EUCALIPTUS
Cobreixen riscos d'Incendi, Llamp, Explosió i Caiguda d'Aeronaus per a Plantacions d'Eucaliptus destinats a producció de paper.

ASSEGURANCES A MIDA
Desenvolupem programes específics amb Companyies altament especialitzades en el sector Forestal, tant espanyoles com estrangeres.